NOVAC

NOVAC

kovanice

Ime

vrijednost

Napisano kao:

1 penny
2 nikl
3 dime
4 četvrtina
5 pola dolara
6 srebrni dolar
jedan cent
pet centi
deset centi
dvadeset pet centi
pedeset centi
jedan dolar
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

valuta

Ime

Ponekad kažemo:

vrijednost

Napisano kao:

7 (jedan) dolarski račun
8 novčanica od pet dolara
9 novčanica od deset dolara
10 novčanica od dvadeset dolara
11 novčanica od 50 dolara
12 (jedan) sto dolara
jedan
pet
a ten
dvadeset
pedeset
stotinu
jedan dolar
pet dolara
deset dolara
dvadeset dolara
pedeset dolara
sto dolara
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00