POŠTA

POŠTA


1 letter
2 razglednica
3 air letter / aerogramme
4 paket / paket
5 prve klase
6 prioritetna pošta
7 ekspresna pošta / noćna pošta
8 paketna pošta
9 sertifikovana pošta
10 pečat
11 list maraka
12 rolne maraka
13 knjiga maraka
14 novčani nalog
15 obrazac za promenu adrese
16 obrazac za selektivnu registraciju usluga
Obrazac za prijavu 17 pasoša
18 omotnica
19 povratna adresa
20 poštanska adresa
21 poštanski broj
22 poštanski žig
23 pečat / poštarina
Slot za poštu 24
25 poštanski radnik / poštanski službenik
26 skala
27 pečat mašina
28 nosač slova / nosač pošte
29 mail truck
30 poštansko sanduče