INSTITUCIJE ZAJEDNICE

INSTITUCIJE ZAJEDNICE


Policijska stanica
B vatrogasna stanica
C bolnica
D gradska vijećnica / gradska vijećnica
E rekreativni centar
F dump
G centar za brigu o djeci H stariji centar
I crkva J sinagoga K džamija L hram

1 operator za hitne slučajeve
Policajac 2-a
Policijsko vozilo 3
4 vatrogasna vozila
5 vatrogasac
6 hitna soba
7 EMT / bolničar
8 ambulanta
9 gradonačelnik / gradski menadžer
10 sala za sastanke
11 gym
Direktor aktivnosti 12
13 igraonica
Bazen 14
15 sanitarni radnik
16 centar za recikliranje
17 dječji radnik
18 nursery
19 igraonica
20 stariji radnik / starija osoba