Alphabet-Alphabet Song

Abeceda

Alphabet Song

A za jabuke i
B za loptu
C za mačke i
D za lutku
E za jaje i
F za žabu
G za staklo i
H za šešir
I za iglu i
J za džem
K za zmaja i
L za jagnje
M za čovjeka i
N za mrežu
O za luk i
P za olovku
Q za kraljicu i
R za prsten
S za zvijezdu i
T za vlak
U za kišobran i
V za kombi
W za sat i
X u kutiji
Y za jahtu i
Z za zoološki vrt

Sada to znam, i ti!

A, b, C, d -letteri
A, B, C - velika slova
a, b, c - mala slova
a, e, lo, u - samoglasnici
b, c, d, f, g, itd. - suglasnici
jabuka, lopta - riječi